Åndedrætsterapi

600 kr. pr. session af ca. 1 times varighed.
Åndedrættet er sjælens spejl

Åndedrættet tages nemt for givet, selvom det spiller en central rolle i den måde, vi lever på.

Åndedrættet er tæt forbundet med nervesystemet. Det betyder, at du med vejrtrækningen kan påvirke, hvordan kroppen har det. Er åndedrættet uroligt, er sindet det også…

Kroppen lagrer vores følelser. Vores dårlige erfaringer bliver til psykiske traumer, og disse traumer begynder ubevidst at kontrollere vores liv. Vi bliver vores egen fange – tilbageholdt på grund af angst og skam.

Når du trækker vejret roligt gennem næsen, aktiverer du det parasympatiske nervesystem (bremsen), som er med til få kroppen til at slappe af.

Modsat kan din vejrtrækning, hvis du er presset, aktivere det sympatiske nervesystem (speederen), også kaldet »kæmp eller flygt«-systemet. Groft sagt er det, det der udskiller stresshormoner.

Psykologisk traumeforløsning ved hjælp af åndedrættet er mulig. Indåndingen giver ilt til vores krop og organer, og udåndingen hjælper til at skille af med affaldsstoffer.

Når vi arbejder med vores åndedræt kan vi forløse traumer både på et ubevidst og et bevidst plan. Når du vælger åndedrætsterapi er der altid en samtale inkluderet, så du er klædt godt på til de oplevelser åndedrættet kan give dig.

Den bedste effekt fåes ved daglige øvelser/teknikker du får instruktion til at lave derhjemme imellem sessionerne.

Dit åndedræt er et spejl af din psykiske tilstand, men omvendt kan du også påvirke din psykiske tilstand med et bevidst åndedræt. – Et bevidst åndedræt kan hjælpe dig i mange situationer.